Revizyon Kurumsal Danışmanlık Denetim Ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Revizyon Kurumsal Danışmanlık Denetim Ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
İçeriğe git
Vergi Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Vergi Danışmanlığı

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de sık sık değişen vergi mevzuatı çerçevesinde şirketiniz için vergisel riskleri minimize etme ve avantajları yakalama konusunda vergi rehberlik hizmetlerinin sunulmasıdır.

Vergi Planlaması

Etkin bir şekilde vergi planlaması yapan işletmeler, vergi kanunlarının kendilerine verdiği hakları akılcı bir şekilde kullanarak zayıf yönlerini kapatabilmekte, tasarruf sağladıkları fonları tekrar yatırımlarına yönlendirebilmektedirler. Bu alanda etkin vergi planlama hizmetlerinin sunulmasıdır.

Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetleri

Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, ihtilaflarla ilgili gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanmasıdır.

Vergi Muhasebesi ve Risk Danışmanlığı Hizmetleri

Vergi muhasebesi bir şirketin en karmaşık alanlarından biridir.  Özellikle de değişen vergi mevzuatı ve ekonomik koşullar vergi bilançolarının hazırlanmasını her zamankinden daha zor bir hale getirmektedir. Vergi riski kontrolü açısından finansal tablolar ile vergi matrahlarının uygun biçimde değerlendirilmesi ve mutabakatlarının sağlanmasına yönelik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Muhasebe Mevzuatına Uyum

Muhasebe mevzuatına uyum çerçevesinde dönem sonu kapanış işlemleri, geçici mizan düzenleme, hesap mutabakatları, veri toplama ve analizleri, muhasebe kayıtları ile envanter neticelerinin uyumu sağlanarak genel kesin mizan düzenlenmesi konusunda danışmanlık hizmetinin sunulmasıdır.
© Telif Hakkı 2006 - 2022 Revizyon Kurumsal Danışmanlık Denetim Ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu web sitesinin herhangi bir kısmı (fotograf vb.) sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.
İçeriğe dön