Revizyon Kurumsal Danışmanlık Denetim Ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
Revizyon Kurumsal Danışmanlık Denetim Ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti.
İçeriğe git
Danışmanlık Hizmetlerimiz

Yönetim Danışmanlığı

Profesyonel danışmanlar tarafından kamu ve özel işletmelere iş yapma yöntemlerinin belirlenmesi, iş stratejisi geliştirme, organizasyon yapısının analiz edilmesi, sorunlara karşı uygun çözüm önerileri vb. konularda destek hizmetleridir.

Mali Danışmanlık

Mali Danışmanlık kapsamında amaçlanan, şirketlerin muhasebe ve mali/finans departmanlarının yapılandırılması, doğru mali bilgi akışının sağlanmasıdır. Araçlar: Analiz ve çalışma toplantıları, Çalıştaylar, Mali Rasyo Analizleri, UFRS / TFRS Standartları…

Şirketler Hukuku Danışmanlığı (T.T.K.)

Alanında uzman danışmanlarca, ticaret hukuku alanında Şirket Kuruluşları, Şirket Tasfiyeleri, Ortaklık Anlaşmaları, Ortaklar Kurulu Kararları, Genel Kurul Kararları, Şirket Ana Sözleşmeleri, Sermaye Yapılandırmaları, Şirket Yönetimleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri, Şirket Birleşmeleri ve Devralmaları ve Hisse Devirleri konularında profesyonel danışmanlıktır.

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri, İş yeri iç yönetmeliği, Özlük dosyalarının kontrolü, İş yeri tescil işlemleri vb. konularda sözlü ve yazılı danışmanlık hizmeti sunulmasıdır.

İş Hukuku Danışmanlığı

Çalışma modellerine göre iş sözleşmeleri, iş akdi fesih süreci, iş uyuşmazlıklarının çözüm süreci, iş yeri devir ve birleşmeleri, iş yerinin kapatılması, iş kazası ve meslek hastalıkları vb. konularda danışmanlık hizmetleridir.
© Telif Hakkı 2006 - 2022 Revizyon Kurumsal Danışmanlık Denetim Ve Eğitim Hiz. Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır.

Bu web sitesinin herhangi bir kısmı (fotograf vb.) sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz.
İçeriğe dön